Pekeliling PelabuhanBilangan/Tahun Pekeliling

 

Tajuk

Pekeliling Pelabuhan Bil 3/2022

Kod Maritim Antrabangsa Kargo Bahaya Pindaan 40-20

Pekeliling Pelabuhan Bil 2/2022

Kemaskini Pelaksanaan Pelesenan dan Permit Dalam Talian Menerusi e-Kawalselia

Pekeliling Pelabuhan Bil 1/2022

Kemaskini Kesiapsiagaan Bagi Menghadapai Potensi Penularan Wabak Jangkitan Covid-19 Di Pelabuhan Kemaman

Pekeliling Pelabuhan Bil 5/2020

Pemakluman Lokasi Kapal Karam di Perairan Kuala Kemaman, Pelabuhan Kemaman

Pekeliling Pelabuhan Bil 4/2020

Kemaskini Kesiapsiagaan Bagi Menghadapi Potensi Penularan Wabak Jangkitan COVID-19 di Pelabuhan Kemaman

Pekeliling Pelabuhan Bil 3/2020

Larangan Sementara Terhadap Kapal Persiaran Daripada Memasuki Pelabuhan Kemaman

Pekeliling Pelabuhan Bil 2/2020

Kemaskini Kesiapsiagaan Bagi Menghadapi Potensi Penularan Wabak Jangkitan 2019 Novel Coronavirus (2019-NCOV) di Pelabuhan Kemaman

Pekeliling Pelabuhan Bil 1/2020

Kesiapsiagaan Bagi Menghadapi Potensi Penularan Wabak Jangkitan 2019 Novel Coronavirus (2019-NCOV) di Pelabuhan Kemaman

Pekeliling Pelabuhan Bil 2/2019

Perubahan Terma dan Syarat Pengecualian Malim di Pelabuhan Kemaman

Pekeliling Pelabuhan Bil 1/2019

Peraturan Berkenaan Aktiviti Perkhidmatan Bot Penumpang Di dalam  Had Pelabuhan Kemaman

Pekeliling Pelabuhan Bil 2/2018

Pertukaran Fungsi Labuhan Selatan Kapal Bekalan kepada Labuhan Kontigensi

Pekeliling Pelabuhan Bil 1/2018

Pekeliling Pelabuhan Bil 4/2017

Kemas Kini Skema Latihan Malim Pelabuhan Kemaman

Pekeliling Pelabuhan Bil 3/2017

Status Semasa Kedalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Kemaman

Pekeliling Pelabuhan Bil 2/2017

Perubahan dan Penetapan Terkini Kawasan Labuhan Dalam Had Pelabuhan Kemaman

Pekeliling Pelabuhan Bil 1/2017

Pemakaian Skema Latihan Malim Pelabuhan Kuantan untuk Kuantan Port Deep Water Terminal

Pekeliling Pelabuhan Bil 1/2016

Had Aktiviti Marin Semasa Keadaan Cuaca Buruk

Pekeliling Pelabuhan Bil 1/2015

Had Aktiviti Marin Semasa Keadaan Cuaca Buruk

Pekeliling Pelabuhan Bil 1/2014

Had Perkhidmatan Pemaliman Semasa Monsun Timur Laut Dari November 2014 Hingga Mac 2015

Muat turun iklan Jawatan Kosong Lembaga Pelabuhan Kemaman
Muat turun Borang permohonan jawatan