Maklumat Korporat


Lembaga Pelabuhan Kemaman menjalankan tugas menurut kuasa yang diperturunkan melalui Akta Lembaga Pelabuhan, 1963, Akta Badan Berkanun 1980 dan Akta Pelabuhan-Pelabuhan
(Penswastaan) 1990, seperti berikut:


1. FASILITASI PERDAGANGAN
     •     Pajakan
     •     Pemasaran


2. KAWALSELIA DAN PERANCANGAN
     •     Kawalan    pembangunan    dan    perancangan
     •     Kawalselia    operasi    operator    pelabuhan
     •     Pengeluaran    lesen    operasi    pelabuhan    dan    pemaliman
     •     Kawalselia    keselamatan    perairan    dan    laluan    masuk
     •     Kawalselia    keselamatan    kawasan    pelabuhan.

Muat turun iklan Jawatan Kosong Lembaga Pelabuhan Kemaman
Muat turun Borang permohonan jawatan